Kardio Restart

Chcete začít znovu? A chcete začít bezpečně a současně i efektivně? V tom případě je komplexní kardiologické vyšetření nezbytnou součástí Vašeho nového začátku.

Závěr kardiologického vyšetření umožní nastavit typ a intenzitu zátěže tak, abyste nejen nebyli omezeni stavem Vašeho srdce, ale abyste bezpečně stav svého kardiovaskulárního aparátu zlepšovali.

Onemocnění srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Cílem kardiologického vyšetření v rámci služby Active Life Restart je odhalení závažných srdečních onemocnění, která by mohla ohrozit Váš návrat do aktivního života. U pacientů s již prokázaným onemocněním je vyšetření zaměřeno na zjištění jeho závažnosti a optimalizaci léčby za využití farmakologických i nefarmakologických intervencí.

Základem vyšetření je rozhovor s pacientem se zaměřením na současné zdravotní potíže a vyšetření lékařem (anamnéza).

Všem pacientům provedeme EKG (elektrokardiografie) a laboratorní vyšetření, zaměřené na odhalení rizikových faktorů aterosklerózy, monitoraci efektivity léčby a včasné odhalení jejích případných nežádoucích účinků.

Nedílnou součástí vyšetření je zátěžové EKG. Některá srdeční onemocnění se mohou projevit až v souvislosti s fyzickou námahou, proto našim klientům ve službě Active Life Restart provádíme zátěžový test - ergometrii. Podstatou vyšetření je postupné zvyšování zátěže na rotopedu nebo běhátku, při současném monitorování klinického stavu pacienta, EKG křivky a krevního tlaku.

Vhodným doplněním diagnostiky je u některých pacientů ultrazvukové vyšetření srdce – echokardiografie. Ultrazvukovou sondou je přes hrudník možno posoudit například velikost jednotlivých srdečních oddílů a funkci srdce a srdečních chlopní. Toto vyšetření bude navrženo jen v případě, že jeho výsledky jsou pro Váš další život nezbytné.

Diagnostiku a interpretaci nálezů provádí atestovaný kardiolog, který průběžně informuje klienta o vhodných vyšetřeních a po ukončení diagnostického programu zpracuje závěrečnou zprávu, se kterou pacienta seznámí.

Závěr kardiologického vyšetření umožní nastavit typ a intenzitu zátěže tak, abyste nejen nebyli omezeni stavem Vašeho srdce, ale abyste bezpečně stav svého kardiovaskulárního aparátu zlepšovali.

Zahrnutá vyšetření pro Active Life Restart

Vyšetření lékařem – anamnéza, fyzikální vyšetření
Krevní tlak, tepová frekvence, výška, hmotnost, obvod pasu
Klidové EKG - elektrokardiografie
Zátěžové vyšetření – zátěžové EKG
Ultrazvukové vyšetření srdce - echokardiografie
Laboratorní vyšetření – krevní obraz, biochemická vyšetření 

Ceny služeb

Vážení klienti,
veškeré služby, které jsou na tomto pracovišti poskytovány, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zobrazit ceny služeb

Chci více informací

+420 491 040 050


​URAN​+
Péče o zdraví aktivních lidí
MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o.
provozovna: Bratří Štefanů 895, 500 03, Hradec Králové


Zobrazit na mapě