Active Life Restart

Pro všechny, kdo se sebou chtějí něco udělat, ale neví jak to udělat efektivně a bezpečně, je tu služba ACTIVE LIFE Restart.

  • Chcete zlepšit svou fyzičku, svůj vzhled nebo jen prostě začít aktivně využívat svůj volný čas?
  • Máte obavy, zda je Váš celkový zdravotní stav schopen tuto změnu zvládnout?
  • Vzdali jste své předchozí pokusy pro bolesti svalů, zad či kloubů?
  • Obáváte se zranění při nevhodně zvolené fyzické aktivitě?
  • Zklamal Vás v minulosti přístup Vašeho trenéra – žádné vstupní vyhodnocení Vašeho zdravotního stavu či výkonnosti, tréninky „přes kopírák“?

. . . zkuste to s námi!

Status služby ACTIVE LIFE Restart

Kvalita a bezpečnost je garantována lékařským konziliem

Námi poskytované služby v rámci programu RESTART jsou plně v souladu s nejnovějšími odbornými doporučeními a legislativou platnou pro poskytování zdravotní péče v České Republice.

Navržena přesně pro Váš cíl s ohledem na Váš věk a zdravotní stav

Při vstupu do programu RESTART projdete komplexním vyšetřením internistou, kardiologem a tělovýchovným lékařem jehož součástí je i laboratorní diagnostika (odběr krve pro stanovení funkce ledvin, jater, metabolismus cukru a tuků, hormonálního prostředí a krevního obrazu. Tato vyšetření umožní přesně stanovit Vaše zdravotní rizika ve vztahu k zátěži a Vaši schopnost tuto zátěž zvládat, tak aby Vaše úsilí vedlo k efektivnímu a trvalému zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Individuální přístup k tréninkům s ohledem na Vaše pohybová omezení

FMS Screen (Functional Movement Systems) je systém pro měření a hodnocení pohybových vzorů a odchylek od normy. Tvoří základ pro tréninkový přístup v programu RESTART, jehož cílem je funkční a přirozený pohyb.

Spolupráce s certifikovanými trenéry a výživovými poradci

Strava a pohyb jsou faktory, které Vás dovedly k Vašemu současnému stavu těla i duše. S našimi výživovými poradci dokážete udělat nezbytné změny ve svém stravování a možnost výběru z několika druhů fyzické aktivity Vám zajistí, že si tentokrát svůj cíl nejen stanovíte, ale především ho dosáhnete!, Tréninky zajišťují certifikovaní trenéři speciálně vyškolení pro službu RESTART. Charakter i intenzita zátěže budou sestaveny Vám na míru a s ohledem na výsledky lékařských vyšetření.
Tento přístup Vám zajistí bezpečný a efektivní průběh celého programu RESTART

ACTIVE LIFE restart zahrnuje ...

Základní interní a kardiologické vyšetření - Kardio Restart
Andrologické vyšetření a substituční terapie - Testosteron Restart
Diagnostika pohybových dysbalancí (FMS Screen) - Pohyb Restart
Sestavení výživového plánu
Sestavení tréninkového plánu
Pohybové aktivity

+420 491 040 050


​URAN​+
Péče o zdraví aktivních lidí
MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o.
provozovna: Bratří Štefanů 895, 500 03, Hradec Králové


Zobrazit na mapě